تعرفه خدمات

○ بطور معمول در تعیین قیمت پروژه ها، تعرفه عادی مد نظر قرار داده می شود.

○ این اطمینان داده می شود کیفیت کلیه خدمات در تعرفه های عادی و حرفه ای بطور یکسان بوده و به بهترین شکل ممکن انجام می شود، تفاوت تعرفه ها با توجه به نوع، ابعاد و اتود های مورد نیاز پروژه می باشد و قبل از شروع پروژه تعیین می گردد.

○ جهت مشاهده پروژه های انجام شده می توانید به صفحه نمونه کارها مراجعه نمایید.

پوستر، آگهی و فلایر

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی پوستر
 • 500/000
 • 1/200/000
 • طراحی آگهی
 • 250/000
 • 500/000
 • طراحی فلایر
 • 250/000
 • 500/000

نشانه

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی نشانه نوشتاری(لوگو تایپ یا مونوگرام)
 • 450/000
 • 900/000
 • طراحی نشانه تصویری(آرم)
 • 450/000
 • 900/000
 • بازسازی نشانه(Redesign)
 • 200/000
 • 500/000

پیکتوگرام

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی پیکتوگرام
 • 100/000
 • 250/000
 • طراحی یک سری پیکتوگرام ( حداقل هفت مورد)
 • 550/000
 • 1/500/000

ملزومات اداری

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی ست کامل اداری شامل پاکت هوایی، پاکت A4، سربرگ A4 سربرگ A5، یک کارت ویزیت
 • 450/000
 • 800/000
 • طراحی موردی مثل سربرگ، پاکت و ...
 • 80/000
 • 140/000
 • طراحی اوراق اداری مانند اسناد حسابداری، قبض های رسید و صورت حسابها
 • 100/000
 • 250/000
 • طراحی تقدیرنامه، گواهی نامه، دیپلم
 • 250/000
 • 500/000

فولدر

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی فولدر با تیغ ساده
 • 400/000
 • 800/000
 • طراحی فولدر با تیغ خاص
 • 600/000
 • 1/000/000

بسته بندی

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی بسته بندی (بدون عکاسی، طراحی نام تجاری محصول و..)
 • 600/000
 • 1/500/000
 • طراحی برچسب، لیبل روی بسته بندی (بدون عکاسی، طراحی نام، نشانه و...)
 • 350/000
 • 900/000
 • طراحی سه بعدی بسته بندی
 • 100/000
 • 350/000
 • طراحی ساک خرید
 • 250/000
 • 600/000

لوح فشرده

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی لوح فشرده (شامل کاور و لیبل)
 • 400/000
 • 800/000
 • طراحی ساختار کلی یک گروه لوح فشرده
 • 800/000
 • 1/500/000

کاتالوگ و بروشور

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی روی جلد وپشت جلد
 • 350/000
 • 500/000
 • طراحی لی اوت ( قالب کلی)
 • 450/000
 • 800/000
 • طراحی صفحات سبک صفحه آرایی (هر صفحه)
 • 35/000
 • 90/000
 • طراحی صفحات سبک ژورنالی (هر صفحه)
 • 80/000
 • 180/000
 • طراحی صفحات سبک ژورنالی (هر صفحه)
 • 55/000
 • 140/000
 • طراحی کاتالوگ یا بروشور تک برگی
 • 250/000
 • 600/000

کتاب

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی جلد کتاب (عطف، پشت و روی جلد)
 • 150/000
 • 400/000
 • طــراحی ســاختار و شکل کلی جــلد برای یک گـروه کتاب (یونیفرم)
 • 300/000
 • 700/000
 • طــراحی ســاختار و شکل کلی متن برای یک گـروه کتاب (یونیفرم)
 • 400/000
 • 850/000
 • طراحی صفحه آرایی کتاب های نوشتاری عمومی(هرصفحه)
 • 3/500
 • 6/000
 • طراحی صفحه آرایی کتاب های تصویری(هرصفحه)
 • 6/000
 • 10/000
 • طراحی صفحه آرایی کتاب های با صفحات خاص(هرصفحه)
 • 10/000
 • 15/000

مجله

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی جلد مجله (عطف، پشت و روی جلد)
 • 350/000
 • 750/000
 • طــراحی ســاختار و شکل کلی جــلد مجله (یونیفرم)
 • 450/000
 • 800/000
 • طــراحی ســاختار و شکل کلی متن مجله(یونیفرم)
 • 800/000
 • 2/000/000
 • طراحی صفحه آرایی مجله(هرصفحه)
 • 18/000
 • 35/000

اینفوگرافیک

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی اینفوگرافیک
 • 500/000
 • 1/200/000

وب سایت

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی رابط کاربری / اینترفیس(PSD)
 • 500/000
 • 1/000/000
 • طــراحی و برنامه نویسی رابط کاربری / اینترفیس (html+css)
 • 1/200/000
 • 2/000/000
 • طــراحی و پیاده سازی وب سایت
 • مذاکره
 • ---

تبلیغات مجازی

 • نوع خدمات
 • تعرفه عادی(تومان)
 • تعرفه حرفه ای(تومان)
 • طراحی پست آگهی
 • 70/000
 • 150/000
 • طراحی پست ساده تصویری
 • 20/000
 • 35/000
 • پشتیبایی پیج اینستاگرام یا کانال تلگرام
 • مذاکره
 • ---
Menu