در زندگی امروزی بهره مندی از رسانه های نوین همچون وب سایت؛ کمک بسزایی در پیشبرد مقاصد مختلفی همچون معرفی، بازاریابی، پشتیبانی، تبادل اطلاعات و نظرات و غیره می کند. اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود.

جهت طراحی سایت ابتدا بعد از بررسی دقیق نیازها و خدمات اقدام به طراحی قالب وب سایت می شود که بعد از دستیابی به نتیجه مطلوب در طراحی قالب؛ مرحله برنامه نویسی و پیاده سازی سایت صورت می پذیرد.