نشر در لغت به معنی انتشار دادن و از نظر تخصصی روندیست برای ارائه محتوای تولید شده در قالب های استاندارد و مورد نیاز. در حوزه نشر، صفحه آرایی به عنوان نقطه شروع تبدیل محتوا به یک محصول اهمیت اساسی دارد که می توان صفحه آرایی را دانش طرح بندی و آراستن یک صفحه توصیف کرد.

امروزه ، صفحه آرایی با وجود امکانات فراوان نشر رومیزی و گسترش فراوان ارتباطات دوره جدیدی از رشد و تکامل خود را آغاز کرده است و روز به روز اهمیت این شاخه ی گرافیک بیشتر آشکار می شود.

استودیو محض با داشتن تیم تخصصی طراحی و صفحه آرایی توان اجرایی بالایی را در تهیه و تولید انوع کتاب، مجلات و نشریات چاپی و الکترونیکی دارد. برخی از خدمات ما در این حوزه شامل موارد زیر است:

  • طراحی لی اوت (قالب کلی)
  • طراحی جلد
  • طراحی و صفحه آرایی
  • نشر الکترونیک